Machineveiligheid & veiligheid op de werkvloer

machineveiligheidEen veilige machine ontwerpen, gebruiken en onderhouden is niet zo eenvoudig als het lijkt. Precies deze drie kernwoorden wil Advantes nader toelichten

Een veilige machine is een prachtig begrip maar vaak is het allemaal niet zo veilig als men bij de aanschaf heeft verteld. Als zich op een machine een CE-markeringsteken bevindt, denkt men toch dat dit niet zomaar is aangebracht. Het is aan de werkgever om de juistheid van dit markeringsteken te verifiëren, alvorens hij de machine in gebruik neemt. Tenslotte is het de plicht van de werkgever, die verantwoordelijk is voor het in bedrijfstellen van zijn machines. Dit wetende is het goed om uiteen te zetten hoe je dit proces in goed banen kunt leiden.


Fases

fasesOntwerp
Het begint allemaal bij een goed en veilig ontwerp. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk eerst de volgende drie documenten op te stellen:

  • Een document dat de ontwerpspecificaties beschrijft (OS)
  • Een document dat de functionele specificaties beschrijft (FS)
  • Een document dat de technische specificaties beschrijft (TS).

Dit laatste document zal men pas ontvangen als daadwerkelijk de opdracht is geven de machine aan te schaffen. Het is een zeer belangrijk document waarin werkelijk beschreven staat hoe de machine zal gaan functioneren en van welke technieken men gebruik gaat maken. Daarom is ons advies hiervan een mijlpaal te maken en vast te leggen dat detailengineering pas na goedkeuring van dit document mag starten.

Gebruiken
Het is ook belangrijk te weten hoe medewerkers de machine gaan bedienen. Daarom moet dit worden omschreven voordat de machine daadwerkelijk in gebruik genomen wordt. Past de machine in de huidige bedrijfsomgeving? Wat wordt de nieuwe situatie? Ontstaan er nieuwe gevaren? Zo ja, moeten daarvoor aanvullende maatregelen voor worden genomen? Mogelijk kunnen enkele van deze gevaren al in het ontwerp worden geëlimineerd. Dit heeft vanzelfsprekend de voorkeur boven het nemen van aanvullende maatregelen. Denk er ook aan dat de handleiding aanwezig moet zijn vóórdat de machine in gebruik mag worden genomen.

Onderhoud
Het veilig onderhouden van een machine wordt vaak vergeten. Er vinden dan ook nog steeds veel ongevallen plaats tijdens het onderhouden en/of bij het in- en afstellen van een machine. Het is goed om ook deze aspecten tijdens het ontwerp voldoende aandacht te geven.

×